ZÁRUKA A CERTIFIKACE

+ 30 LET GARANCE PRO MATERIÁL A VÝROBNÍ VADY

Tato neobvykle dlouhá záruční doba vychází z vysoké kvality výrobků Admonter a je platná pro produkty s dvou a tří vrstvou konstrukcí.


+ V ZÁJMU PŘÍRODY

Zdroj všech dřevin Admonter pochází z trvale udržitelného lesního hospodářství. To zajišťuje život různým živočišným i rostlinným druhům ve snaze zachovat přirozenou a nedotčenou přírodu.


+ EXKLUZIVNĚ Z RAKOUSKA

V zájmu zajištění vysoké kvality jsou výrobní a dokončovací procesy jak v současnosti, tak v budoucnu prováděny výhradně v Rakousku.


+ EKOLOGICKÉ A BEZPEČNÉ

Pečeť kvality IBR, kterou uděluje nezávislý Ústav pro stavební biologii v Rosenheimu, potvrzuje, že výrobky Admonter jsou nezávadné z hlediska zdraví a ekologie. 


+ PŘEDPISY EU ZOBRAZUJE OZNAČENÍ CE

Značka CE ověřuje, že všechny Admonter produkty odpovídají základním zdravotním a bezpečnostním směrnicím vztahujících se na Evropský hospodářský prostor.


+ SPLNĚNÍ NEJVYŠŠÍCH NOREM

Admonter produkty jsou klasifikovány jako EURO Class CFL-S1 pro požární chování, podle ÖNORM EN 13501-1: 2007.


+ OBECNÉ SCHVÁLENÍ STAVEBNÍHO DOZORU

U všech podlah Admonter jsou prováděny emisní kontroly a bylo jim uděleno schválení DIBt. Číslo schválení Z-156,607-808 se vztahuje na všechny třívrstvé produkty, zatímco Z-156,607-807 se vztahuje na ty dvouvrstvé.