S LÁSKOU K PŘÍRODĚ


JEN TEN, KDO SI VÁŽÍ A PEČUJE O SVĚT PŘÍRODY, DOKÁŽE OCENIT KRÁSU DŘEVA


Jak se stalo, že je příroda nejoblíbenějším designérem Admonteru? Vyplynulo to z bezmezné důvěry v krásu přírodních materiálů. A také z toho, že stále usiluje o zajištění obnovy lesů. Stále více lidí v současném rychlém životním tempu chce mít kolem sebe, zejména ve svých domovech, přírodní věci. Dřevo je v tomto ohledu ideální materiál. Zvlášť, když si zachová svůj charakter.

Jasným důkazem toho jsou prkenné podlahy Admonter. Ty tvoří součást sortimentu od roku 1990 jako solidní kus přírody, který má své kouzlo v každém prostředí.

V zájmu zachování koloběhu přírody Admonter udržuje lesní hospodaření – v případě napadeného dřeva jako zdroje energie pro vytápění, či zajištění nejkratších přepravních vzdáleností pro výrobu.